Gudstjenester

Søndag den 1. Juli                   kl 10.30                                 5.s.e. Trin
Prædikant: Kirsten Høg.


Søndag den 15. Juli                 kl 10.30                                7.s.e. Trin
Prædikant: Kirsten Høg.


Søndag den 22. Juli                   kl 10.00                                 8.s.e. Trin
I BeringValgmenighed


Søndag den 29. Juli                 kl 10.30                                9.s.e. Trin
Prædikant: Kirsten Høg.


Søndag den 12. August          kl 10.30                                11.s.e. Trin
Prædikant: Kirsten Høg.